Werkhoudingen,last dichtbij, reiken, Schredestand, rug recht, rechte rug,Arbo , arbonormen , arbo-normen ,tillen,duwen en trekken,hurken en knielen,statische belasting,Haptonomie,ruimte,naderen,uitnodigen,doorvoelen,Krukje,knielkussen,Aandacht, omdenken,Zorgzaam,voelen, afstemmen,Tijdsdruk,stop,grenzen aangeven,Voldoening ,contact,gezondheid,Wringen, hulpmiddel,Aanraken, kracht, stop, spiegelen,Boogje,scheppende beweging,Present zijn,samen bewegen,lichte lasten,Groepsdruk,balans,schredezit, leunen tegen aanrecht,bedhek,alle neuzen dezelfde kant op,verplaatsingstechnieken,tiltraining,,fysiek veilig en respectvol werken,tiltraining in de omgeving van Zwolle,Oldenzaal,Gezondheid, gezondheidsvoorlichting, contact, omdenken, afstemmen, balans, belasting en belastbaarheid, kracht, wringen, repeterende handelingen, voelen, werkhouding, lichte lasten, pijlers, arbowetgeving, ,Facilitair, beeldschermwerkzaamheden, RSI, computer, beeldscherm, veilig werken, thuiszorg, intramuraal, extramuraal, gehandicaptenzorg, kraamzorg, medisch kinderdagverblijven, hospice, ziekenhuis, ziekenhuizen, verpleeghuis, verpleeghuizen, verzorging, facilitaire diensten, ,Oldenzaal, regio Oldenzaal, Twente, Gelderland, Achterhoek, Overijssel, Enschede, Hengelo, Borne, landelijk, omgeving,Zwolle, regio Zwolle, Overijssel, Meppel, Drenthe, Steenwijk, landelijk, omgeving, Friesland,Advies in fysieke werkbelasting,Voorkomen van fysieke overbelasting,Voorkomen van fysieke klachten,Voorkomen van ziekteverzuim,Haptonomisch werken,Meekijken en advies op de werkvloer,Werken met tilliften,Samen bewegen,Een goede inrichting van de werkplek,Het juist gebruik van hulpmiddelen , advies hulpmiddelen , inzetten van de juiste hulpmiddelen,Een juist bewegingsgedrag van de werknemer,Specifieke werktechniek training ,Ergonomisch werkplekonderzoek,Training ‘gezond werken met beeldschermen’,RSI voorlichting, KANS voorlichting,Specifieke werktechniek training (bijv. tiltraining),Lichamelijke klachten voorkomen,Houdingsadvies,Mantelzorger,NPI training,PDL,Passiviteiten van het dagelijks leven,Basistraining,Ergocoachtraining,Tilliften,glijzeilen,Duurzame inzetbaarheid van werknemers,Zorg , zorginstelling , bedrijsleven,Hoe voorkom je fysieke belasting?,Overbelasting voorkomen,Fysiek veilig en respectvol werken,Workshops,Verzuimbegeleiding,Verrijden rolstoel,Duwen van een rolstoel,Interactieve training

Voorkom fysieke overbelasting!

Susan Steinmeijer
Van kinds af aan wist ik dat ik fysiotherapeut wilde worden. Ik ben dan ook fysiotherapie gaan studeren en tijdens mijn stages ervoer ik dat veel fysieke klachten een arbeid gerelateerde oorzaak hebben. Mijn passie ligt in het voorkomen en oplossen van deze klachten, waardoor ik aansluitend aan de opleiding fysiotherapie de opleiding bedrijfsfysiotherapie heb gevolgd. 
Tot 2015 heb ik gewerkt als bedrijfs- en fysiotherapeut in een eerste lijn fysiotherapiepraktijk en heb ik me door ontwikkeld op het gebied van fysieke belasting, ergonomie en arbozorg. 

In de loop van de jaren ben ik steeds meer trainingen ‘Fysieke belasting in de zorg’ gaan geven en ben gaan ervaren wat de toegevoegde waarde is van haptonomisch werken. 
In 2015 heb ik ADFYSIEK opgericht als zzp-er en heb ik mijn haptonomische vaardigheden verder ontwikkeld door de opleiding tot haptonomisch professional te volgen en nauw samen te werken met TRANSFERS beLICHT (tot oktober 2020). Inmiddels ben ik gespecialiseerd in haptonomische verplaatsingstechnieken. 

Voor het trainings- en adviesbureau BartN verzorg ik als PDL docent PDL trainingen. Daarnaast verzorg ik voor Corpus Sanum trainingen 'Fysieke belasting'.

Werkwijze
ADFYSIEK, adviseert in het voorkomen van fysieke overbelasting. Tijdens de interventie wordt ingegaan op de persoonlijke knelpunten van de medewerker(s). Door het ‘specifiek plan van aanpak’ leren de medewerkers zelf te beoordelen of een handeling fysiek veilig is en wat er nodig in om deze fysiek veilig te maken. Alles met als doel fysieke overbelasting te voorkomen. Dit wordt gedaan op een toegankelijke en praktische wijze voor zorgmedewerkers, medewerkers in het bedrijfsleven, vrijwilligers en mantelzorgers. Inmiddels heb ik hierin ruime ervaring en werk ik voor en samen met zowel regionale als landelijke opdrachtgevers.

Mijn omgeving typeert mij als enthousiast, nuchter, sportief, gedreven en oplossingsgericht.

Kernwaarden zijn: respectvol, persoonlijk en gelijkwaardig.

test